โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

302 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 302 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 302 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

302 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 302
2 x 151
151 x 2
302 x 1
คำตอบ 302 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 302 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 151, 302