โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

301 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 301 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 301 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

301 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 301
7 x 43
43 x 7
301 x 1
คำตอบ 301 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 301 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 43, 301