โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

300 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 300 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 300 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

300 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 300
2 x 150
3 x 100
4 x 75
5 x 60
6 x 50
10 x 30
12 x 25
15 x 20
20 x 15
25 x 12
30 x 10
50 x 6
60 x 5
75 x 4
100 x 3
150 x 2
300 x 1
คำตอบ 300 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 300 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300