โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

30 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 30 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 30 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

30 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 30
2 x 15
3 x 10
5 x 6
6 x 5
10 x 3
15 x 2
30 x 1
คำตอบ 30 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 30 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30