โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

299 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 299 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 299 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

299 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 299
13 x 23
23 x 13
299 x 1
คำตอบ 299 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 299 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 23, 299