โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

298 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 298 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 298 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

298 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 298
2 x 149
149 x 2
298 x 1
คำตอบ 298 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 298 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 149, 298