โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

297 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 297 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 297 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

297 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 297
3 x 99
9 x 33
11 x 27
27 x 11
33 x 9
99 x 3
297 x 1
คำตอบ 297 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 297 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 11, 27, 33, 99, 297