โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

296 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 296 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 296 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

296 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 296
2 x 148
4 x 74
8 x 37
37 x 8
74 x 4
148 x 2
296 x 1
คำตอบ 296 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 296 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 37, 74, 148, 296