โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

295 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 295 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 295 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

295 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 295
5 x 59
59 x 5
295 x 1
คำตอบ 295 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 295 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 59, 295