โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

294 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 294 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 294 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

294 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 294
2 x 147
3 x 98
6 x 49
7 x 42
14 x 21
21 x 14
42 x 7
49 x 6
98 x 3
147 x 2
294 x 1
คำตอบ 294 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 294 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294