โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

292 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 292 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 292 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

292 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 292
2 x 146
4 x 73
73 x 4
146 x 2
292 x 1
คำตอบ 292 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 292 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 73, 146, 292