โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

290 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 290 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 290 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

290 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 290
2 x 145
5 x 58
10 x 29
29 x 10
58 x 5
145 x 2
290 x 1
คำตอบ 290 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 290 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 29, 58, 145, 290