โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

289 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 289 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 289 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

289 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 289
17 x 17
289 x 1
คำตอบ 289 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 289 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 17, 289