โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

288 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 288 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 288 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

288 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 288
2 x 144
3 x 96
4 x 72
6 x 48
8 x 36
9 x 32
12 x 24
16 x 18
18 x 16
24 x 12
32 x 9
36 x 8
48 x 6
72 x 4
96 x 3
144 x 2
288 x 1
คำตอบ 288 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 288 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288