โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

286 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 286 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 286 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

286 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 286
2 x 143
11 x 26
13 x 22
22 x 13
26 x 11
143 x 2
286 x 1
คำตอบ 286 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 286 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 13, 22, 26, 143, 286