โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

285 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 285 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 285 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

285 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 285
3 x 95
5 x 57
15 x 19
19 x 15
57 x 5
95 x 3
285 x 1
คำตอบ 285 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 285 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 19, 57, 95, 285