โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

282 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 282 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 282 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

282 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 282
2 x 141
3 x 94
6 x 47
47 x 6
94 x 3
141 x 2
282 x 1
คำตอบ 282 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 282 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 47, 94, 141, 282