โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

28 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 28 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 28 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

28 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 28
2 x 14
4 x 7
7 x 4
14 x 2
28 x 1
คำตอบ 28 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 28 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 28