โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

279 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 279 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 279 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

279 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 279
3 x 93
9 x 31
31 x 9
93 x 3
279 x 1
คำตอบ 279 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 279 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 31, 93, 279