โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

278 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 278 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 278 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

278 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 278
2 x 139
139 x 2
278 x 1
คำตอบ 278 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 278 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 139, 278