โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

276 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 276 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 276 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

276 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 276
2 x 138
3 x 92
4 x 69
6 x 46
12 x 23
23 x 12
46 x 6
69 x 4
92 x 3
138 x 2
276 x 1
คำตอบ 276 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 276 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, 276