โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

275 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 275 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 275 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

275 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 275
5 x 55
11 x 25
25 x 11
55 x 5
275 x 1
คำตอบ 275 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 275 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 11, 25, 55, 275