โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

274 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 274 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 274 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

274 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 274
2 x 137
137 x 2
274 x 1
คำตอบ 274 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 274 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 137, 274