โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

273 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 273 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 273 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

273 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 273
3 x 91
7 x 39
13 x 21
21 x 13
39 x 7
91 x 3
273 x 1
คำตอบ 273 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 273 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273