โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

272 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 272 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 272 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

272 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 272
2 x 136
4 x 68
8 x 34
16 x 17
17 x 16
34 x 8
68 x 4
136 x 2
272 x 1
คำตอบ 272 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 272 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 272