โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

27 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 27 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 27 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

27 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 27
3 x 9
9 x 3
27 x 1
คำตอบ 27 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 27 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 9, 27