โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

268 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 268 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 268 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

268 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 268
2 x 134
4 x 67
67 x 4
134 x 2
268 x 1
คำตอบ 268 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 268 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 67, 134, 268