โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

267 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 267 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 267 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

267 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 267
3 x 89
89 x 3
267 x 1
คำตอบ 267 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 267 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 89, 267