โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

266 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 266 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 266 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

266 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 266
2 x 133
7 x 38
14 x 19
19 x 14
38 x 7
133 x 2
266 x 1
คำตอบ 266 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 266 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 19, 38, 133, 266