โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

265 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 265 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 265 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

265 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 265
5 x 53
53 x 5
265 x 1
คำตอบ 265 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 265 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 53, 265