โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

261 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 261 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 261 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

261 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 261
3 x 87
9 x 29
29 x 9
87 x 3
261 x 1
คำตอบ 261 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 261 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 29, 87, 261