โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

258 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 258 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 258 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

258 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 258
2 x 129
3 x 86
6 x 43
43 x 6
86 x 3
129 x 2
258 x 1
คำตอบ 258 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 258 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 43, 86, 129, 258