โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

254 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 254 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 254 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

254 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 254
2 x 127
127 x 2
254 x 1
คำตอบ 254 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 254 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 127, 254