โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

253 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 253 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 253 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

253 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 253
11 x 23
23 x 11
253 x 1
คำตอบ 253 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 253 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 23, 253