โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

252 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 252 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 252 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

252 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 252
2 x 126
3 x 84
4 x 63
6 x 42
7 x 36
9 x 28
12 x 21
14 x 18
18 x 14
21 x 12
28 x 9
36 x 7
42 x 6
63 x 4
84 x 3
126 x 2
252 x 1
คำตอบ 252 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 252 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252