โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

25 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 25 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 25 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

25 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 25
5 x 5
25 x 1
คำตอบ 25 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 25 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 5, 25