โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

246 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 246 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 246 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

246 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 246
2 x 123
3 x 82
6 x 41
41 x 6
82 x 3
123 x 2
246 x 1
คำตอบ 246 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 246 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246