โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

245 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 245 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 245 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

245 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 245
5 x 49
7 x 35
35 x 7
49 x 5
245 x 1
คำตอบ 245 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 245 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 7, 35, 49, 245