โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

244 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 244 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 244 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

244 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 244
2 x 122
4 x 61
61 x 4
122 x 2
244 x 1
คำตอบ 244 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 244 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 61, 122, 244