โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

243 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 243 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 243 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

243 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 243
3 x 81
9 x 27
27 x 9
81 x 3
243 x 1
คำตอบ 243 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 243 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 27, 81, 243