โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

242 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 242 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 242 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

242 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 242
2 x 121
11 x 22
22 x 11
121 x 2
242 x 1
คำตอบ 242 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 242 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 11, 22, 121, 242