โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

240 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 240 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 240 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

240 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 240
2 x 120
3 x 80
4 x 60
5 x 48
6 x 40
8 x 30
10 x 24
12 x 20
15 x 16
16 x 15
20 x 12
24 x 10
30 x 8
40 x 6
48 x 5
60 x 4
80 x 3
120 x 2
240 x 1
คำตอบ 240 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 240 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240