โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

24 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 24 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 24 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

24 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 24
2 x 12
3 x 8
4 x 6
6 x 4
8 x 3
12 x 2
24 x 1
คำตอบ 24 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 24 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24