โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

238 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 238 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 238 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

238 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 238
2 x 119
7 x 34
14 x 17
17 x 14
34 x 7
119 x 2
238 x 1
คำตอบ 238 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 238 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238