โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

234 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 234 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 234 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

234 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 234
2 x 117
3 x 78
6 x 39
9 x 26
13 x 18
18 x 13
26 x 9
39 x 6
78 x 3
117 x 2
234 x 1
คำตอบ 234 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 234 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, 234