โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

232 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 232 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 232 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

232 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 232
2 x 116
4 x 58
8 x 29
29 x 8
58 x 4
116 x 2
232 x 1
คำตอบ 232 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 232 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 29, 58, 116, 232