โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

230 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 230 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 230 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

230 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 230
2 x 115
5 x 46
10 x 23
23 x 10
46 x 5
115 x 2
230 x 1
คำตอบ 230 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 230 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230