โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

228 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 228 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 228 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

228 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 228
2 x 114
3 x 76
4 x 57
6 x 38
12 x 19
19 x 12
38 x 6
57 x 4
76 x 3
114 x 2
228 x 1
คำตอบ 228 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 228 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, 228