โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

225 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 225 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 225 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

225 มีตัวประกอบทั้งหมด = 9 ตัวดังนี้
1 x 225
3 x 75
5 x 45
9 x 25
15 x 15
25 x 9
45 x 5
75 x 3
225 x 1
คำตอบ 225 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 225 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225