โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

224 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 224 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 224 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

224 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 224
2 x 112
4 x 56
7 x 32
8 x 28
14 x 16
16 x 14
28 x 8
32 x 7
56 x 4
112 x 2
224 x 1
คำตอบ 224 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 224 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 112, 224